BurgerKingKosova burgerkingks POZITAT E HAPURA: Dërgoni CV-në tuaj në hr@balkan-foods.com ANËTAR I EKIPIT: QENDËR, PRISHTINË ANËTAR I EKIPIT: ALBI MALL, PRISHTINË & FUSHË KOSOVË RESTAURANT MANAGER: QENDËR PRISHTINË RESTAURANT ASSISTANT MANAGER: QENDËR PRSHTINË IT OFFICER